Miksi kannattaa olla InTek ry:n jäsen?

OSAAVIEN ammattilaisten edunvalvojaInfra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry
on DESTIA Oy:n palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto.

Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten

  • ammatillisia
  • sosiaalisia
  • oikeudellisia
  • palkkauksellisia ja
  • yhteiskunnallisia etuja.

InTek kuuluu STTK:n leiriin

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on
Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö.
TTT on Palkansaajajärjestö PARDIA ry:n jäsenjärjestö.
PARDIA on Toimihenkilö­keskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö.

Jäsenenä sinulla on VAKUUTUSTURVA

TTT ry on ottanut jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Kaikilla InTek:n jäsenillä on lisäksi jäsenyyteen perustuva vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Alle 20-vuotiaat mukana matkustavat lapset kuuluvat vakuutuksen piiriin.

IF tarjoaa jäsenillemme myös edullisia ryhmähenkivakuutuksia ja alennuksia muistakin vakuutuspalveluista.

APUA juridisiin ongelmiin

Jäsenenä saat PARDIA:n lakimiesten maksutonta neuvontaa palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa: työsopimuksen soveltamisesta työttömyysturvaan ja muihin sosiaalisektorin asioihin liittyviin kysymyksiin.

LUOTTAMUSMIES neuvoo ja opastaa

Mitä työsopimuksessa pitää sopia, miten määräytyy vuosiloma, maksetaanko
ylitöistä rahaa vai saako niistä vapaata, kuinka korvataan matkakustannukset

Työttömyyden varalta TYÖTTÖMYYSTURVA

KOULUTUSTA ay-toimintaan

PARDIA järjestää koulutusta järjestötoiminnassa sekä vasta-alkajille, että konkareille. Luottamus­miesten ja muiden järjestöaktiivien koulutus järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

EDULLINEN jäsenmaksu ja verovähennysoikeus

InTek:n jäsen maksaa 0,90 % palkasta jäsenmaksua, joka sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

AJANKOHTAISTA työ-markkina- ja ammattitietoa

InTek tiedottaa ajankohtaisista jäsen- ja ay-asioista omien nettisivujen kautta. Paikallisyhdistykset tiedottavat myös sähköpostin välityksellä.

PARDIAN:n kotisivuilta www.pardia.fi löytyy ajankohtaista ja syvällisempää jäsenasiaa ja työmarkkinatietoa.

Ammatillista osaamista palvelee InTek ry:n Tierakennusmestari-lehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja jaetaan jäsenetuna kaikille liiton jäsenille. www.tierakennusmestari.fi

RAHANARVOISIA jäsenetuja, opintoapurahoja ja kuntoremonttilomia

InTek:n jäsenetuja mm. pankki- ja vakuutussopimuksia, polttoainealennuksia, lomatarjouksia, kuntoremontteja, virkistyslomia, hotelli- ja matkailualennuksia sekä risteilyalennuksia. Lisätietoja jäseneduista http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/

PALVELUKSESSASI

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry

puheenjohtaja Jari Lievonen
puh. 040 5360021

liittosihteeri Pentti Kärhä
puh. 0400 427 699

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

toimisto [ät] intek.fi

InTek ry:n alueyhdistykset

Etelä-Suomen yhdistys

Itä-Suomen yhdistys

Pohjois-Suomen yhdistys

Luottamusmiehet

Destian Pardialaiset luottamusmiehet

EDUNVALVONTA ON YHTEISTYÖTÄ kohti yhteistä maalia!

ELÄKEASIAT
hoidetaan Destian eläkevakuuttajan kautta! Linkit-sivulta löydät varmaan sopivan linkin siihenkin asiaan.