InTek ry - osaavien ammattilaisten edunvalvoja

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on Destian palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten

  • ammatillisia
  • sosiaalisia
  • oikeudellisia
  • palkkauksellisia ja
  • yhteiskunnallisia etuja.

Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt ry:n jäsen, joka on Palkansaajajärjestö PARDIA ry:n jäsen. PARDIA on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö.